Bestuur

Voorzitter,
Herman van Eldik.

Penningmeester,
Johnny v.d. Berg 06-30054088

Secretaris,
Herman van Eldik.

Algehele wedstrijdleiding,
Henk v.d. Berg 06-23895947

Commissarissen,
Mark van Wamel 06-53388274
Frits van Eldik
Gert Schuurman
Herman van Eldik Jr.