Visreglement

  WEDSTRIJDREGLEMENT 2018

 • De Koppelwedstrijden worden gevist als competitie en bestaan uit 8 wedstrijden die met dezelfde koppelmaat moeten worden gevist (geen vervanger)waarvan er twee alleen mogen worden gevist en de twee slechtste resultaten afvallen.
 • Het is niet mogelijk een of enkele wedstrijden mee te vissen buiten competitieverband, dit is competitie vervalsing.
 • Hele competitie dient afgerekend te worden om voor de eindprijzen in aanmerking te komen.
 • De loting zal door de wedstrijdleider geschieden, zaterdags om 1 uur. Begin en einde van de wedstrijden worden aangegeven door een geluidsignaal, de dan gehaakte vis telt dan nog mee. 
 • Het gebruik van gekleurde maden, vers de vase, katapult en mechanische middelen altijd verboden. 
 • Toegestaan is kunstaas welke uitsluitend bedoeld is voor de witvisserij.
 • Er wordt gevist naar gelang de weersomstandigheden dit toelaten,als een wedstrijd na de helft wordt afgebroken, is deze gevist.( bij de beslissing wedstrijdleider.)
 • Snoek, Barbeel en Paling tellen niet mee. 
 • Dode vissen mogen niet ter weging aangeboden worden. De visser bij wie regelmatig dode vis wordt aan getroffen, wordt uitgesloten van verdere deelname aan wedstrijden en competitie. 
 • Leefnet dient 3,5 meter of langer te zijn.
 • Bij geschillen of gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider Dhr. H v.d. Berg.
 • Prijzen moeten persoonlijk worden afgehaald, alleen bij een gegronde rede (ernstige ziekte of sterfgeval) kan de prijs door iemand anders in ontvangst worden genomen, mits men dit een dag van tevoren meldt bij dhr. H. v.d. Berg Tel; 06 238 959 47. Bij geen afmelding gaat de prijs naar de volgende op de lijst.
 • De H.S.V. De SPORTVISSER nog het bestuur kan op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele opgelopen schade in welke vorm dan ook.
 •  Respect voor andermans eigendom en dierlijk leven zal u sieren. Neem u afval mee. Toon u een echte SPORTVISSER.
 • BESTUUR WENST U SPORTIEVE WEDSTRIJDEN EN VEEL VIS.