NIEUWSBRIEF

terug naar overzicht

Donderdag, 9 augustus 2018

Geachte leden van HSV "De Sportvisser", Deze nieuwsbrief is voor al onze leden om u op de hoogte te brengen van diversen veranderingen die hebben plaatsgevonden na de laatste ledenvergadering van 1 Maart 2018. In het bestuur van HSV"De Sportvisser" zijn de bestuursfunctie´s veranderd, er is een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris en een 2de penningmeester bijgekomen. Kijk op onze website hoe het bestuur er nu uit ziet en hoe u ze kunt bereiken. Op de vernieuwde website van de-sportvisser.nl kunt u alle informatie vinden over de wedstrijden,actueel nieuws, het bestuur,vispassen en visvergunningen. Vanaf 2019 willen wij als vereniging de ledenadministratie door Sportvisserij Nederland laten regelen. De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u ? Sportvisserij Nederland zal begin November de contributie incasseren namens HSV"De Sportvisser", de leden zonder automatische incasso ontvangen half November een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier. Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de Vispas rechtstreeks naar u toe. Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail : ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 ( € 1,- per gesprek ) Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 9.00 - 17.00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuiteit wat betreft de ledenadministratie. Let op, voor de betaling geldt dus een ander IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland. Doordat Sportvisserij Nederland de afdracht gaat verhogen voor 2019 zijn wij genoodzaakt de contributie te verhogen met € 4,00 per vispas. Als u vragen heeft over u lidmaatschap, vergunningen, groepsvergunningen, jeugdpas en / of dagvergunningen kunt u contact opnemen met onze penningmeester/ledenadministratie Johnny v.d. Berg, stuur een mail naar leden.de-sportvisser@outlook.nl of op nummer 06-30054088 Wij brengen nogmaals onder uw aandacht dat het ten strengste verboden is bij "onze wateren "te overnachten. Wij vragen onze leden om zich langs de waterkant als natuurliefhebbers te gedragen. Laat geen vuil achter op uw visstek en heb respect voor andermans eigendommen. Ziet u dingen aan de waterkant die volgens u niet zo horen te zijn, stuur een mail naar hsv@de-sportvisser.nl of bel Henk v.d.Berg op nummer 06-23895947 Laten wij ons als goede sportvissers gedragen en "onze wateren "onderhouden en behouden. Heeft u als lid vragen, op of aanmerkingen,wilt u contact met het bestuur ?, stuur gerust een mail naar hsv@de-sportvisser.nl en wij als bestuur gaan kijken wat we ermee kunnen. Onze ledenvergadering voor 2019 staat gepland op 7 Maart 2019 Aanvang 19.30 uur Deze wordt gehouden in het Nationaal Fruitpark aan de Bonegraafseweg 59 te Ochten. U bent als lid van de verenging van harte uitgenodigd. Wij wensen u nog een gezond en visrijk 2018. Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Mark van Wamel Sercretaris HSV De Sportvisser hsv@de-sportvisser.nl